Žádost/podnět

17. 1. 2018 byla úřadu města Lomnice nad Popelkou doručena žádost společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. na změnu využití pozemku p. p. č. 198/1, k. ú. Želechy. Jedná se o část pozemku ve vlastnictví města Lomnice nad Popelkou o rozloze téměř 14ha, na kterém je stanoveno chráněné ložiskové území. Toto území přímo navazuje na prostor lomu.

Na 23. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 18. 04. 2018 bylo odsouhlaseno, že se tato žádost dočasně odkládá minimálně do doby po komunálních volbách, kdy bude zvoleno nové vedení, které bude mít na projednání a řešení dostatek času.

Co to znamená?

Změní-li se územní plán dotčeného území z lesa na jinou plochu, může dojít bez jakýchkoli dalších problémů k expanzi kamenolomu směrem k Lomnici nad Popelkou a obci Stružinec.
Společnost Eurovia kamenolomy a.s. by změnou územního plánu docílila další plochy pro expanzi kamenolomu (prozatím) pro účely skrývky odpadového materiálu.

Tímto aktem bychom potvrdili naši ochotu spolupracovat na likvidaci lesa, vody a krajiny.

Trocha historie.

6. zasedání zastupitelstva města ze dne 15. 6. 2011 schválilo prodej lesa na pozemku p. č. 198 o výměře 7,15 ha, cena 150,- Kč/m2. Z těchto peněz byla financována rekonstrukce koupaliště. Starostou byl pan Vladimír Mastník.

Poznámka:
Po prodeji lesa se v kuloárech z úst některých radních i zastupitelů neslo jasné NE pro případné další rozšiřování kamenolomu směrem k Lomnici… a je to tu.

Je tohle normální, pane Palečku?

„Uměl bych rychle odpovědět, ale myslím, že máme čas na delší rozpravu. To je tak… Teď se tomu říká politika. To onehdá přišel jeden sedlák na trh a prodal krávu. Když pak přišel domů, tak selce vkleče před Kristem Pánem přísahal, že tu poslední nikdy neprodá, a za týden měli ve chlívě jenom hejno much. Dneska je to tak, že to politik myslí upřímně, kouká se ti do očí a přísahá před obrazem pana prezidenta, že tohle je poslední kus půdy, kterou prodal. Dál už to znáte všichni.“

A co když Vám chtějí vzít kus krajiny, v lepším případě ji půjčit cizincům a nechat zničit? „No, tak to je bolest, velká bolest, kór pokud s tou krajinou člověk srostl a kořeny již zapustily i jeho děti. Když někomu totiž vezmou kus země, je to jako by mu uřízli obě nohy. To se pak špatně sedí v kině, tancuje na zámku a plave na plovárně. A je-li ta krajina brána jako dědictví, je to hřích o to větší.“

Jak s tím naložit? „Když mocipáni nechtějí naslouchat, je třeba vytrvat a stále klepat na dveře. Klepat bez hněvu, s trpělivostí a mít stále na mysli, že slušnost je prvním krokem ke vstřícnosti. Když to takto nejde, tak přestat klepat a bušit na ty samé dveře a pokud ani tohle nezabere, tak zabere jediná věc… Vox populi, vox Dei. Hlas lidu totiž umí zázraky, ale ten zázrak nikdy nepřijde, pokud sám neucítí bušení srdce v těch, co klepají… a to platí po všechny věky a platit bude!“

 

Obrázek ukazuje požadovanou část lesního pozemku 198/1. Tato část reliefně klesá směrem k Lomnici nad Popelkou a navazuje na ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.

Pin It on Pinterest

Share This