Záměr společnosti

Záměrem společnosti Eurovia Kamenolomy a.s. je ukládání těžebních odpadů v okolí lomu Košťálov.

Ložisko obsahuje mnoho poruch a při výrobě jednotlivých frakcí vzniká množství neprodejného materiálu. Cca 20% z vytěženého materiálu je nutné uložit zpět v blízkosti lomu a z tohoto důvodu je nutné vytvořit místo k ukládání těžebního odpadu.

Výšky uložiště jsou předpokládány v rozmezí 10 – 40 m!

Co to znamená?

Je to prosté….

Les by byl vytěžen a místa s reliéfním sklonem by byla dorovnána na nejvyšší možný bod. Tím by se docílila plošina, na kterou by se navážela skrývka (+15m). Ta by byla hutněna těžkými stroji a postupně navyšována.

Časové pásmo je v tuto chvíli v podstatě nespočítatelné, protože záleží na míře těžby. Jisté však je, že viditelnost zásahu by se objevila již do několika let od těžby lesa!

Lom v roce 2003
Lom v roce 2016

Pin It on Pinterest

Share This